Етноінтер’єри Василя Кричевського

Українське село, традиційні хатинки ще змалечку зачаровували Василя Кричевського. Окрему увагу він приділяв інтер’єрам. Хлопець часто відвідував діда Григорія й бабу Анну Тоцьких. Дід був священиком, що неодмінно мало відобразитися і в інтер’єрі помешкання. «Їх будинок вирізнявся своєю ошатністю й художньою виразністю деталей: різьблені піддашки, вікна, колони на ґанку. Будинок був наповнений гарними речами. На стінах тьмяно виблискували рами старовинних картин і родинних портретів. Райдужно іскрилися різнокольорові чарки, світилися давні бокали на тоненьких покручених ніжках, вигравали блюда і порцелянові тарелі з яскравими крашанками…» [1, с. 39].

Важливою подією у формуванні мистецького світогляду Василя Кричевського було знайомство з кімнатою в українському стилі в колишньому маєтку Олексія Карамзіна (м. Івня, Обоянський повіт, Курська губернія). Вона була прикрашена килимами, плахтами, скринями тощо. Саме ця добре облаштована кімната, як зафіксував його студент архітектор Петро Костирко зі слів Василя Кричевського, і «навела його на думку, що в українському народному стилі можна створювати закінчені інтер’єри або цілі будови» [1, с. 66].

Василь Кричевський здійснив етнографічні експедиції по Харківщині, Київщині, Полтавщині, частково – Чернігівщині, Катеринославщині, Поділлі й Галичині, під час яких збирав твори народного мистецтва. Оригінальні речі, які не мав змоги придбати, замальовував, робив етюди пейзажів, хатинок зовні й усередині.

На основі замальовок він створював власні етноінтер’єри, з-поміж яких – власне помешкання. Згідно з замальовками Василя Кричевського і зі спогадами його сучасників, житло мистця було прикрашене полицями з керамікою, гарними старовинними килимами й мальованими панно із зображеннями літніх полтавських краєвидів. З любов’ю і смаком підібрані речі, до найменших подробиць продумане розміщення їх в інтер’єрі студії – все це створювало відчуття гармонії й спокою.

Василь Кричевський. Ескіз інтер’єру. Папір, олівець. Техловіце, Чехословаччина. 1945. Національний музей-заповідник українського гончарства, КН-21336/Ж-497.

Василь Кричевський. Ескіз інтер’єру. Папір, олівець. Техловіце, Чехословаччина. 1945. Національний музей-заповідник українського гончарства, Національний архів українського гончарства. – Ф. 21. –  Оп. 2. – Од. зб. 88.

Василь Кричевський. Ескіз інтер’єру. Папір, олівець. Техловіце, Чехословаччина. 1945. Національний музей-заповідник українського гончарства, КН-21337/Ж-498.

Василь Кричевський Ескіз інтер’єру (експозиція Музею мистецької родини Кричевських). Опішне, Полтавщина. 03.05.2018. Фото Вікторії Короткевич

Василь Кричевський. Інтер’єр селянської хати на Подолі (з книги Вадима Щербаківського «Українське мистецтво. Орнаментація української хати»). Італія, Рим. 1980 [3, с. 58].

Василь Кричевський. Інтер’єр селянської хати на Полтавщині (з книги Вадима Щербаківського «Українське мистецтво. Орнаментація української хати»). Італія, Рим. 1980 [3, с. 59].

Василь Кричевський. Замальовки інтер’єру власного помешкання (експозиції Музею мистецької родини Кричевських). Опішне, Полтавщина. 03.05.2018. Фото Вікторії Короткевич