Гончарські лексеми у творчій спадщині Василя Кричевського

Нещодавно (26-28.09.2018) відбувся Національний науковий симпозіум «Український керамолінгвістичний простір: проблеми наукового дискурсу». Відкриття й перший день симпозіуму пройшов у Музеї мистецької родини Кричевських. Саме цей захід спонукав переглянути творчу спадщину Василя Кричевського з метою виявлення лексем на означення назв форм, функцій, деталей, видів глиняних виробів, типів і елементів їх декорування.

У результаті зафіксовано лексеми: «гончарка» [1, с. 293], «кафлі» [1, с. 26, 68], «чашечка» [1, с. 57], «ваза» [1, с. 55, 66], «посуд» [1, с. 299, 301, 311; 3, с. 613], «миски» [1, с. 67, 301], «макітри» [1, с. 301], «плитки» [2, с. 613], «мальовані миски» [1, с. 315], «орнамент» [1, с. 67]. Деякі використано опосередковано, а деякі безпосередньо при описі інтер’єру житла: «Посуда, особенно миски, ярко орнаментировались» [1, с. 67].

У мистецькій спадщині Василя Кричевського яскраво висвітлено гончарську тематику, проте лише кілька картин мають назви з використанням гончарських лексем («Макітри», «Гончарка на ярмарці», «Гончарская посуда», «Опішнянські мальовані миски» і т. д.).

 

Література:

  1. Василь Григорович Кричевський : хрестоматія : у 2-х т. – Харків : Видавець О. О. Савчук, 2016. – Т. 1 : 1891–1943 / передм. І. О. Ходак ; упор. О.О. Савчук. – 532 с., 472 іл. – (Серія «Слобожанський світ» ; вип. 10).
  2. Пошивайло І. Атлант українського храму / Ігор Пошивайло // Артанія. – 2010. – № 1. – С. 86-­­93.
  3. Рубан-Кравченко В. Кричевські і українська художня культура ХХ століття. Василь Кричевський / Валентина Рубан-Кравченко. – К. : Криниця, 2004. – 704 с. : іл.

 

Ілюстрації:

Василь Кричевський. Опішнянські мальовані миски. Папір, олівець. Київ. 1937–1938.
Національний музей-заповідник українського гончарства, Національний архів українського гончарства, КН-19393/Ж-445

Василь Кричевський. Гончарка на ярмарці. Папір, олівець, акварель. Каракас, Венесуела. 1952. Український музей у Нью-Йорку (США) [2, с. 91].

 

Вікторія Короткевич,

молодший науковий співробітник

Музею мистецької родини Кричевських